Olympic ruší koncerty, lidé se zlobí

Redakce

Skupina Olympic ruší koncerty pořádané Michalem Šimonem z produkční agentury Promogalaxy, protože pořadatel údajně opakovaně nesplnil smluvní podmínky. Vedle už zrušených koncertů 17. dubna
v Dobroměřicích a 19. dubna v Náchodě se proto neuskuteční ani vystoupení 22. dubna v Šumperku a 27. dubna ve Varnsdorfu. (lbp)