Vyhrajte lístky na koncert Lake Malawi!

Redakce

Hudební magazín iReport nabídne koncert Lake Malawi a party spojenou se křtem nového designu. To vše už 2. října v Praze v baru La Loca.

Lake Malawi, kapela kolem charismatického Alberta Černého, si na letošní podzim nachystala jediný pražský koncert. Proběhne v rámci velkého mejdanu magazínu iReport, který představí zbrusu nový design.

Kromě toho oslaví ředitel a zakladatel Jarda Hudec své narozeniny. Celý večírek do ranních hodin doprovodí QOTA DJanes.

To si nesmíte nechat ujít! Další informace o akci najdete během příštích dní na webu Koule.cz.

Chcete na koncert vyhrát 2×2 lístky? Stačí odpovědět na otázku: Jak se jmenuje poslední album skupiny Lake Malawi? Vstupenky vyhrají první dva z vás, kteří na otázku odpoví správně a svou odpověď nám napíšou na Facebook Koule pod tento článek.

Tady máte herní řád:

Pořadatelem soutěže je společnost Lagardere Active ČR, a.s., se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ: 120 00.

Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky a jsou starší 15 let. Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na hře.

Účastí ve hře účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor a/nebo pořadatel hry právo využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v mediích a na Internetu.

Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Vymáhání výhry soudní cestou je ve smyslu ust. § 845 odst. 1 z.č. 40/1964 Sb. vyloučeno. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Jeden výherce může vyhrát a čerpat maximálně jednu výhru ve hře. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a/nebo pořadatelem, možnost čerpat výhru zaniká.

Pravidla hry vstupují v platnost v den jejich uveřejnění na internetových stránkách www.koule.cz. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí ve hře projevují vůli být jimi vázáni.

Organizátor a/nebo pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Organizátor a/nebo pořadatel si vyhrazují právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit hru. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platným právem České republiky.

Témata:,