Vyhrajte vstupenky na koncert Indy a Wich + LA4

O aktuální společné hudební tvorbě dua Indy & Wich jsme již dlouho neslyšeli. Situace se ale změnila. Na začátku léta roku 2016 totiž tito matadoři české rapové scény vyrazili opět na společné turné. První zářijový pátek v Uhelně bude patřit právě jejich legendárnímu spojení. Ve smíchovském podzemí opět oživí svoje nezapomenutelné tracky. S největší pravděpodobností dojde i na věci, které jste hodně dlouho neslyšeli. Wichův jedinečný beat a Indyho rap zazní rozhodně ve spolupráci s LA4 a dalšími hosty, se kterými se v poslední době nejlépe doplňují. Speciální prodloužený koncert bude obsahovat jak společnou tvorbu z desky My3, tak z alba Hádej Kdo, ale i solo věci z Indyho KMBL. LA4 zase představí svoje solo věci v produkci DJe Wiche, například z alb Panoptikum nebo Panorama. Budu tam, My3, Denně nebo Vím kde bydlim! To jsou singly, o které v tento pátek rozhodně nepřijdete!

Tato soutěž již byla ukončena.

Jak vyhrát lístky na pražský koncert Indyho, Wiche, LA4 a dalších, který se koná 2. září 2016 v pražské Uhelně? Stačí na Facebooku Koule.cz do zpráv napsat, za které CD byli Indy a Wich nominováni na cenu Anděl. První dva z vás, kdo napíšou správnou odpověď, vyhrají každý dva lístky. Výherce vyhlásíme 2. září 2016.

Zde ještě přikládáme pravidla soutěže o lístky na pražský koncert:

Pořadatel:

Pořadatelem soutěže je společnost Lagardere Active ČR, a.s., se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ: 120 00.

Podmínky účasti ve hře a předání výher:

Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky a jsou starší 15 let. Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na hře.

Účastí ve hře účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor a/nebo pořadatel hry právo využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v médiích a na Internetu.

Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Vymáhání výhry soudní cestou je ve smyslu ust. § 845 odst. 1 z.č. 40/1964 Sb. vyloučeno. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Jeden výherce může vyhrát a čerpat maximálně jednu výhru ve hře. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a/nebo pořadatelem, možnost čerpat výhru zaniká.

Uveřejnění pravidel hry:

Pravidla hry vstupují v platnost v den jejich uveřejnění na internetových stránkách www.koule.cz. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí ve hře projevují vůli být jimi vázáni.

Oprávnění organizátora a pořadatele:

Organizátor a/nebo pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Organizátor a/nebo pořadatel si vyhrazují právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit hru. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platným právem České republiky.

Monika Bagárová provokuje na Instagramu: Ukázala bradavku

Kdo je nejbohatší DJ světa? (Taylor Swift zapláče)