10 civilizací, které záhadně zmizely

Redakce

To, že čas od času něco zmizí, že něco nemůžete to najít, to se stává. Ale věřte, že dříve docházelo i ke zmizení celých civilizací, a to už je vyšší level. Podívejte se na deset takových z nich.

  • Indus Valley Civilization. Tato civilizace dříve obývala území dnešního Pákistánu a západní Indie x tisíc let před naším letopočtem. Neví se toho o ní mnoho, protože její jazyk zatím nebyl plně dešifrován. Ví se ale, že její členové byli odpovědni za stavbu stovky malých měst vybavených kompletním sanitárním systémem. Předpokládá se, že měli jednotnou vládu a organizované vojenské skupiny. Výzkumníci uvádí dvě hlavní teorie jejich zániku. Jedna říká, že je napadla jiná civilizace a převzala nad nimi vládu, druhá pak říká, že ke zmizení došlo v důsledku klimatických změn.
  • Anasaziové. Anasaziové žili ve čtyřech různých částech Ameriky. Byl to kmen plný lovců a sběračů žijících v jakýchsi domech. Později se stali zemědělskou komunitou. Jsou známi svou keramikou a košíkářstvím. Má se za to, že zhoršení podmínek pro chov zvířat způsobilo, že Anasaziové emigrovali do Rio Grande Valley.
  • Olmeci. První zmínka o této civilizaci sahá do roku 1 400 před naším letopočtem do státu Britská Kolumbie. Olmeci byli skvělí řemeslníci a každá jejich vesnice se skládala z propracovaných slavnostních obydlí a kamenných památek. Živili se především obchodováním. Jejich zánik je spojen nejspíše s klimatickými změnami nebo možnou invazí či sopečnou činností.
  • Cucuteni – Trypillian Culture. Tato civilizace byla zodpovědná za výstavbu největšího neolitického osídlení v celé Evropě. Po 60 až 80 letech nechali vyhořet své vesnice a po jejich rekonstrukci převyšovaly nové stavby zbytky starých obydlí. Hlavou domácností byly ženy a ty byly odpovědné za zemědělství a výrobu oděvů. To, že tato civilizace zmizela, je nejspíš důsledkem klimatických změn, kdy došlo k dlouhému období sucha, což bylo pro kulturu žijící ze zemědělství fatální.
  • Kmen Clovis. Tento kmen žil v centrálních částech Severní Ameriky asi 10 000 let před naším letopočtem. Jednalo se o skupinu prehistorických lidí, kteří z velké části spoléhali na lov. Vytvořili si svůj vlastní jedinečný design hrotu šípu. Předpokládá se, že se stěhovali ze Sibiře na Aljašku v době ledové. Jejich zánik mohl být způsoben vyčerpáním zdrojů potravy nebo se traduje, že zničujícím zdrojem mohla být kometa.
  • Mínojové. Podle řecké mytologie bylo Minoa místem narození Minotaura. Minoanská společnost je často citována jako první dokumentovaná civilizace v Evropě. Byla to skupina hluboce umělecky založených lidí, kteří dokonce vyvinuli jazyk z piktogramů. Předpokládá se, že vulkanická erupce na ostrově Thera měla za důsledek vyhlazení této civilizace.
  • Khmérové. Jednalo se o jednu z nejsilnějších říší v Asii nacházející se v dnešní Kambodži, kde postavili i bývalé hlavní město Angkor. Říše stanovila tři náboženství: hinduismus, buddhismus Mahayana a Theravada buddhismus. Její konec byl velice zvláštní. Se zavedením Theravada buddhismu byla rychle zpochybněna vládnoucí moc boha krále. To vedlo k nedostatku pracovitosti lidí a vedlo k zastavení produkce zemědělských podniků. Říše tak zanikla.
  • The Mycenaeans. Mycenaeans byli velcí dobyvatelé, kteří napadli mnoho významných řeckých měst, jako Mycenae, Tiryns, Pylu, Athény, Théby, Orchomenus, Iolkos a Knossos. Patřili rovněž mezi velmi zdatné námořníky. Zanikli nejspíš v důsledku povstání nebo invaze.
  • Aksumité. Aksumité těžili hlavně z vývozu slonoviny, zlata a zemědělských zdrojů. Civilizace byla neuvěřitelně bohatá a vydávala dokonce své vlastní ražené mince.  Jejich zánik byl způsoben změnou klimatu a izolace od obchodu. Legenda ovšem říká, že jejich kultura byla vyhlazena pohanskou královnou.
  • Nabateans. Civilizace s názvem Nabateans byla odpovědná za stavbu města Petra řezbou do útesy Jordánu.  Byla hlavní zastávkou na obchodní cestě pro hedvábí, koření, drahých kovů, drahokamů, kadidla, a medicíny. Každý občan byl přispívající člen společnosti a otroctví zde neexistovalo. Zanikla, když byli její obyvatelé v důsledku změny obchodní cesty nuceni opustit město Petra.

Matthew Hopkins – neoblomný inkvizitor. Znáte ho?

Skarifikace aneb i jizvy mohou zdobit