FREEZE FEST aneb KULTURA JINAK


Milovice 3. – 5. 10. 2008. FREEZE FEST aneb KULTURA JINAK je svobodný art festival, který v České republice v takové podobě zatím nebyl. Na začátku října se budete moci přesvědčit sami v bývalém vojenském prostoru Milovice – Boží Dar. Tenhle festival bude zaměřený především na okrajové žánry umění, neprofesionální uměleckou scénu a DIY kulturu, která se v posledních letech mezi lidmi rozšiřuje stále více, protože provozování kultury už není záležitostí pouze profesionálních umělců.

Tvůrčí svoboda zde bude umožněna všem, a to bez zásadnějších investic hmotných či časových, a zároveň bude fungovat jako protiklad proti masové kultuře a kultuře prezentované ve veřejných sdělovacích prostředcích. Záměrem není kopírování současných trendů, ale vytvoření netradiční akce s důrazem na originalitu a svobodu projevu. Nechceme jen předkládat hotový načasovaný program, ale zapojit i návštěvníky, kteří budou mít zájem podílet se na festivalovém programu. Všichni se tak můžou vzájemně inspirovat a možná i navazovat bližší spolupráci mezi sebou. Organizátoři poskytnou hlavně prostředky a místo, a pak už bude na návštěvnících, jak festivalovou atmosféru dotvoří podle svých představ.

Festival se bude konat v unikátní oblasti bývalého vojenského prostoru Milovice, kde se postupně vystřídalo pět armád, z čehož se Milovice vzpamatovávají dodnes. Obec se má k světu, ale z bývalého vojenského prostoru zůstalo město duchů.

Program celého festivalu bude rozdělen do šesti sekcí, částí, bodů, úseků chcete-li, a to následovně:

  • divadlo a performance budova (velký, vlastně největší hangár)
  • hudba (rozdělena na živou a elektronickou na dvou oddělených scénách)
  • film (malý hangár, poběží nonstop, spolupráce Aerofilms)
  • oko3dome (speciální multimediální dóm)
  • výtvarné umění (bude rozmístěno po celém areálu)
  • ostatní aktivity (workshopy, akční hra, stánky, relax, petanque, hřiště na hry, apod.)
freeze

Veškeré informace najdete na www.freezefest.cz.

Témata: