Mezinárodní úspěch: Divokých koní v Česku je poprvé více než sto!

mim

Stáda divokých koní pocházejících z anglického Exmooru se v Česku rozrůstají, píše web Ekolist.cz. Po sčítání letos vědci napočítali v pěti rezervacích celkem 111 divokých koní.

„Divocí koně se v Česku velmi dobře množí. Je vidět, že zde našli výborné podmínky k životu,“ uvedl Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina.

Kde koně můžete vidět? Největší stáda se nacházejí ve středočeských Milovicích, kde je 71 koní, a v Národním parku Podyjí na Jižní Moravě, kde je 20 koní. Dále jsou koně k vidění na Plachtě v Hradci Králové, Josefovských loukách u Jaroměře a v Dobřanech u Plzně.

Je jich strašně málo

První divoké koně přivezli ochránci přírody do milovické rezervace v lednu 2015. Exmoorských koní jsou zhruba jen dva tisíce. Je jich asi jako pand velkých.

„Na milovické pastvině zůstává poslední březí klisna, která pravidelně rodí v pozdějším termínu,“ doplnila Kateřina Šandlová z Jihočeské univerzity, která se zabývá výzkumem etologie koní ve stádech a prováděla sčítání hříbat.

Pastva pro koně

Divocí koně v Česku zachraňují stepní a mokřadní rezervace, které předtím zarůstaly agresivními druhy trav a křovin. Vědci vytipovali celkem 145 lokalit, které může pastva divokých koní a dalších velkých kopytníků zachránit.

„Podobně jako v Milovicích se i na východě Čech potvrdilo, že divocí koně z Exmooru přednostně spásají právě agresivní druhy trav. Pastviny díky tomu nezarostou jednotvárné trávníky a motýli i celá řada dalších opylovačů včetně včel, čmeláků nebo pestřenek má k dispozici neustále kvetoucí louky plné potravy,” oceňuje Josef Rusňák, ředitel Regionálního pracoviště AOPK Východní Čechy.

Počítá se s námi

„Česká populace exmoorských koní je unikátní, protože ji založilo 40 nepříbuzných zakladatelů. Vzhledem k tomu, že druhou světovou válku přežilo pouhých 45 exmoorských koní, jde o skutečně vysoké číslo. Tak vysoký podíl zakladatelů patrně nemá žádná jiná populace,“ upozornil Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích.

„S českou populací exmoorů se mezinárodně počítá. Vzhledem k vysokému standardu našich chovů, pečlivé evidenci všech zvířat, veterinárnímu monitoringu a spolupráci s plemennou knihou vedenou v Anglii máme dobré jméno u britských institucí, které vedou plemennou knihu exmoorských koní. Loni dokonce absolvovaly tři naše kolegyně certifikovaný inspektorský kurz, abychom mohli provádět pravidelné inspekce našich početných hříbat vlastními silami. Jde o historicky první akreditované inspektory mimo Západní Evropu a tedy i projev velké důvěry britských autorit vůči nám,“ dodal Jirků.