Nejznámější následovníci Robinsona aneb 6 příběhů skutečných ztroskotanců

Lucie Bryndová

Přesto, že smyšlený příběh Robinsona Crusoa spatřil světlo světa již v roce 1719, a to díky svému autorovi Danielu Defoeovi, který tehdy vydal knihu s názvem Život a zvláštní podivná dobrodružství Robinsona Crusoa, námořníka z Yorku, stihl podobný osud řadu skutečných lidí, kteří se ať už dobrovolně nebo násilím ocitli na pustém ostrově podobně jako on. Kteří lidé to byli a jaký byl jejich příběh?

  1. Alexander Selkirk. Právě tento muž, Skot pocházející z Edinburghu, významně ovlivnil Daniela Defoea a jeho osud se stal základem příběhu zmíněné knihy o Robinsonu Crusoovi. Selkirk byl v roce 1704 vysazen z lodi na ostrově v Tichém oceánu, a to na vlastní žádost. Proč? Alexander začal mít strach, že loď, na které sloužil, není schopna plout po širém oceánu a prohlásil, že by raději zůstal na nejbližším ostrově, než aby pokračoval dál. Kapitán ho vyslechl a vysadil ho na ostrově dnes známém jako ostrov Robinsona Crusoa, což mu paradoxně zachránilo život. Loď totiž o pár dní později šla ke dnu a z posádky nikdo nepřežil. Selkirka našli a zachránili z ostrova o čtyři roky a čtyři měsíce později.
  2. Gerald Kingsland a Lucy Irvine. 49letý Gerald Kingsland tak hluboce toužil po životě na liduprázdném ostrově, že si podal inzerát do novin, na který se mu ozvala 24letá Lucy a společně odpluli do australských vod. Po počáteční euforii ale oba vystřízlivěli. Na pustém ostrově oba málem zemřeli. Zachránili je až domorodci z ostrova Badu.
  3. Poon Lim. Jako jediný přežil čínský námořník Poon Lim útok německé ponorky na britskou loď Ben Lemond. Po pár hodinách ve vodě našel dřevěný raft s jídlem a pitím, na kterém přežil neuvěřitelných 133 dní, dokud nebyl zachráněn. Prý se během tohoto neplánovaného pobytu naučil chytat ryby a chytil i žraloka. Zachráněn mohl být mnohem dříve, ale řada lodí si ho nejspíš spletla s Japoncem či se domnívali, že jde o nějakou léčku Němců.
  4. Nakahama Manjiro. Když mu bylo čtrnáct let, ztroskotal společně s kamarády na ostrově Torišima. Psal se rok 1841. Celá posádka byla zachráněna americkou velrybářskou lodí, ale Manjiro se rozhodl zůstat a odjet do Ameriky.
  5. Fernão Lopes. Tento portugalský voják sloužil v Indii, kde konvertoval k islámské víře, za což byl krutě mučen. Portugalci mu uřezali nos, uši, ruku, palec a ostrou hranou mušle ho k tomu všemu ještě skalpovali. Během cesty do Portugalska se nechal vysadit na ostrově Svatá Helena, kde žil třicet let – až do své smrti. Stal se tak vůbec prvním obyvatelem tohoto ostrova. Díky námořníkům získal pár kusů dobytka a různá semena a stal se z něj schopný zahradník.
  6. Leendert Hasenbosch. Posledním ze skutečných Robinsonů byl Leendert Hasenbosch, muž, který byl roku 1725 potrestán za sodomii, a to vysazením na pustý ostrov Asension v Atlantiku. Po šesti měsících zemřel. Zanechal po sobě deník, ve kterém popisoval, jak se mu podařilo celý půl rok přežít. Pil želví a ptačí krev i vlastní moč. Deník pak našli britští námořníci v jeho stanu.