Poezie pro Pražany: Po piánech jsou v Praze i Poeziomaty a Veršomaty

Redakce

Kavárník Ondřej Kobza pokračuje v kultivaci pražského veřejného prostoru. Po projektu, v rámci kterého po městě rozmístil piána, je tu s Veršomatem nebo altánkem s básněmi z celého světa, umístěnými na a otočných válcích. „K dispozici jsou čínská přírodní lyrika, japonské haiku i evropské paralely,“ řekl.

Více o projektu Piána na ulici

Před několika týdny měl na náměstí Míru premiéru takzvaný Poeziomat, automaty se však od sebe liší. Poeziomat je jakýsi jukebox na poezii, ve kterém si mohou posluchači vybrat z veršů dvacítky českých básníků a básnířek. Veršomat je mechanický, nikoli digitální. Básně jsou na otočných válcích jako jízdní řády na náraží, namísto jízdních řádů ale nabízí básničky.

Ondřej Kobza se kromě akcí ve veřejném prostoru věnuje také provozování oblíbených hudebních kaváren Café V lese a Café Neustadt. (red)