Vojtěch Dyk a B-SIDE BAND míří do Rudolfina. Vyhrajte lístky na koncert!

Michaela Maršálová

Jedním z vrcholů koncertního turné zpěváka Vojtěcha Dyka a kapely B-SIDE BAND s bandleaderem Josefem Buchtou  bude koncert 6. listopadu v pražském Rudolfinu, jehož exkluzivním hostem bude britské vokální trio The Puppini Sisters. Přestože s těmito mimořádnými vokalistkami již společně vystupovali, koncert v Rudolfinu nabídne speciálně složený program. Na koncert v Rudolfinu naváže 7.11. vystoupení Vojtěcha Dyka, B-SIDE BANDU a The Puppini Sisters v brněnském Sono centru v rámci mezinárodního jazzového festivalu Moravia Music Fest.

VIHORLAT – Vojtěch Dyk & B-SIDE BAND_ bandleader Josef Buchta

No a jak vyhrát s Koule.cz vstupenky v hodnotě 4000 korun na pražský koncert Vojty Dyka v Rudolfinu? Složte oslavnou báseň na téma Rudolfinum a pošlete nám ji do zpráv na Facebooku Koule.cz. Nejlepší báseň odměníme dvěma lístky. Výherce oznámíme 3. listopadu 2017.

Zde ještě přikládáme pravidla soutěže:

Pořadatel:

Pořadatelem soutěže je společnost Lagardere Active ČR, a.s., se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ: 120 00.

Podmínky účasti ve hře a předání výher:

Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky a jsou starší 15 let. Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na hře.

Účastí ve hře účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor a/nebo pořadatel hry právo využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v médiích a na internetu.

Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Vymáhání výhry soudní cestou je ve smyslu ust. § 845 odst. 1 z.č. 40/1964 Sb. vyloučeno. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Jeden výherce může vyhrát a čerpat maximálně jednu výhru ve hře. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a/nebo pořadatelem, možnost čerpat výhru zaniká.

Uveřejnění pravidel hry:

Pravidla hry vstupují v platnost v den jejich uveřejnění na internetových stránkách www.koule.cz. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí ve hře projevují vůli být jimi vázáni.

Oprávnění organizátora a pořadatele:

Organizátor a/nebo pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Organizátor a/nebo pořadatel si vyhrazují právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit hru. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platným právem České republiky.

Nezapomeňte nás sledovat na FacebookuTwitteruInstagramuPinterestu. Třeba vyhrajete!