Vyhrajte lístky na pražský koncert skupiny Jelen!

Čím dál tím úspěšnější kapela Jelen plánuje na letošní letní sezónu téměř 80 vystoupení. Na Majálesech, festivalech, městských slavnostech, ale i na samostatných open air koncertech.

Tato soutěž již byla ukončena.

Jediným takovým vystoupením v Praze bude: JELEN – POD ŠIRÝM NEBEM ve čtvrtek 2.6. 2016 ve 20:00 na Střeleckém ostrově. Speciálním hostem bude talentovaná písničkářka Kateřina Marie Tichá.  

A jak na něj vyhrát lístky? Na Facebooku Koule.cz do zpráv napište, jaká hudební ocenění kapela získala. První z vás, kdo uvede správnou odpověď, vyhraje dva lístky. Výherce vyhlásíme v pondělí 9. května 2016.

„Letošní klubovou šňůru jsme si užili na maximum, naši fanoušci nás nabili neskutečnou energií a teď už se nemůžeme dočkat, až si protáhneme nohy na čerstvém vzduchu a tu energii jim zas budeme moc vrátit, ať už na některém z letních festivalů, nebo na našich samostatných koncertech „Jelen pod širým nebem,“ těší se Jindra Polák, frontman kapely Jelen.

Kapela Jelen vydala své první album Světlo ve tmě před dvěma lety a od té doby ušla obrovský kus cesty. Letos hraje mimo jiné na festivalech Rock for People, Kryštof kempech, Sázavafestu či studentských Majálesech. V říjnu pak vyjde druhé album, které bude nepochybně patřit k nejočekávanějším domácím titulům podzimní sezóny.

Zde ještě přikládáme pravidla soutěže o lístky na pražský koncert Jelena:

Pořadatel:

Pořadatelem soutěže je společnost Lagardere Active ČR, a.s., se sídlem Praha 2, Wenzigova 4/1872, PSČ: 120 00.

Podmínky účasti ve hře a předání výher:

Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky a jsou starší 15 let. Z účasti ve hře jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem hry, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na hře.

Účastí ve hře účastníci souhlasí, že v případě výhry má organizátor a/nebo pořadatel hry právo využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v médiích a na Internetu.

Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Vymáhání výhry soudní cestou je ve smyslu ust. § 845 odst. 1 z.č. 40/1964 Sb. vyloučeno. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Jeden výherce může vyhrát a čerpat maximálně jednu výhru ve hře. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a/nebo pořadatelem, možnost čerpat výhru zaniká.

Uveřejnění pravidel hry:

Pravidla hry vstupují v platnost v den jejich uveřejnění na internetových stránkách www.koule.cz. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí ve hře projevují vůli být jimi vázáni.

Oprávnění organizátora a pořadatele:

Organizátor a/nebo pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se hry dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Organizátor a/nebo pořadatel si vyhrazují právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit hru. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platným právem České republiky.

Nezapomeňte nás sledovat na Facebooku, TwitteruInstagramuPinterestu. Třeba vyhrajete!

Kdo vyhrál lístky na Miku?

5 českých hudebních festivalů, které stojí za to letos navštívit