5 magických symbolů, které zná každá správná čarodějka

Lucie Bryndová

Přestože si to možná ani neuvědomujete, symboly moci se používají po celém světě. Každé logo, ať už je symbolem sportovního klubu, společnosti nebo je označením nějaké víry, v sobě skrývá něco hlubšího. Pokud jde o magii, ti, kteří ji praktikují, využívají řady různých symbolů, aby svá kouzla ještě umocnili. Koketujete s kouzlením i vy? Pak musíte znát těchto pět znaků, bez kterých se při jeho praktikování neobejdete.

  1. Elementy. Vzduch, oheň, voda, země. Vzduch je elementem užitečným pro činnosti, které jsou spojeny s porozuměním. Pokud potřebujete pomoci najít cestu, symbol vzduchu tady bude pro vás. Je také skvělým spojencem při komunikaci mezi lidmi. Oheň funguje jako očištění, vytváření nových příležitostí i získání odvahy. Voda se nejčastěji používá v oblastech emocí. Pokud se chcete od nějakých emocí osvobodit nebo naopak naučit se dávat lásku a současně ji přijímat, je tu pro vás. Rovněž pomáhá ve chvílích, kdy se potřebujete uzdravit. Země vám umožní lépe komunikovat se Zemí a přírodou. Tento prvek výborně funguje ve chvíli, kdy si potřebujete vyčistit hlavu a postavit si v mysli pomyslné pevné základy, na kterých budete postupně budovat vztahy s druhými a také svou osobnost.
  2. Trojitý měsíc. Je spojen s božskou ženskou energií, ale také s měsícem a bohyní. Často se používá k reprezentaci bohyně a jejích tří aspektů, které představují tři stádia ženství. Měsíc ve fázi couvajícího srpku symbolizuje mládí, plodnost a omlazení. Úplněk značí matku a s ní spojenou plodnost, péči a moc. A poslední měsíc představuje babičku a její sofistikovanost, moudrost a porozumění. Symbol trojitého měsíce tak představuje celý cyklus života od narození až po smrt.
  3. Pentagram. Symbol pěticípé hvězdy nakreslené pěti přímými tahy patří mezi prastará magická ochranná znamení. Každý z cípů představuje pět elementů – vodu, oheň, zemi, vzduch a ducha. Pentagram používají velmi zkušené čarodějky. Protože představuje všechny prvky přírody, shlukuje v sobě moc celého vesmíru. Tento symbol lze použít také k ochraně. Kouzlo nesoucí tento symbol vytváří štít proti nevítaným energiím, a právě proto by ho měla každá čarodějka vlastnit.
  4. Trojitý uzel. Keltský symbol trojitého uzlu je jedním z nejdůležitějších symbolů pohanských náboženství. Je zpodobněním posvátné číslice tři, která je základem většiny náboženství a pro Kelty byla důležitá proto, že svět jako takový vnímali ve třech úrovních, a to jako pozemský svět lidí, dolní svět, ve kterém žijí duše našich předků, a horní svět dokonalých bytostí. Původně sloužil jako ochranný i magický symbol. Mnoho čarodějek používá trojitý uzel jako další trojitý symbol k reprezentaci bohyně a jejích aspektů. Další ho vnímají jako tři vzájemně propojené části reprezentující vlastní tělo, mysl a duši. Symbol používají k vzájemnému propojení věcí a udržování jich jako celku.
  5. Sedmicípá hvězda. Také ji můžete znát pod označením elfská hvězda. Má mnoho použití a významů. Sedm cípů může představovat dny v týdnu nebo elementy. Používá se také v planetární magii nebo při meditaci. Zároveň může sloužit jako ochranný štít. Sedmicípá hvězda je podobná pentagramu, který současně rozšiřuje. S tímto symbolem se můžete setkat na mnoha knihách a oltářích a bývá součástí řady šperků. Některé čarodějky ho používají namísto pentagramu, kdy vnímají sedmicípou hvězdu jako odrážedlo nebeské magie.