5 zajímavostí o čarodějnicích: Omluva k ničemu a věštění na kopci

Eva Vogelová

Dnes za čarodějnice označujeme osoby, které se lidem snaží věštit z karet. Dříve to byli většinou jedinci, kteří se snažili léčit ostatní převážně bylinkami a věštit budoucnost za pomocí darů přírody. Kvůli čarodějnických procesům to čarodějky neměly vůbec jednoduché. Zjistěte o nich následující zajímavosti.

  1. Trvalo dlouho, než se schválily hony na čarodějnice

Původně se křesťanství ve středověku čarodějnictví příliš nebálo, protože si církevní představitelé mysleli, že není skutečné a nikdo čarovat neumí. Trvalo mnoho let, než se řadě teologů podařilo ve společnosti prosadit, že čarodějnictví je kacířství. Nakonec v roce 1484 dovolil papež Innocent VIII., aby mohly být vykonávány čarodějnické procesy. Od této chvíle začínal doslova hon na lidi, kteří se zdáli podezřelí. Mluvíme však o jedincích, kteří se s pomocí pohanských zaříkávadel a bylinek převážně snažili léčit nemocné, řešit jejich problémy a věštit jim budoucnost.

  1. Maskování

Čarodějnice měly fůry nádob, které byly zvláštně popsané. Názvy Kočičí dráp nebo Panenský vlas nebyly výjimkou. Ve skutečnosti tam ale tyto předměty neměly. Šlo většinou o nasbírané a usušené byliny. Čarodějnice měly své vlastní recepty a nechtěly, aby se dostaly do nepovolaných rukou, raději je tedy maskovaly jinými názvy, aby ostatní nezjistili, jaké bylinky si ve skutečnosti suší. Recepty si většinou předávaly z generace na generaci.

  1. Neuctívaly Satana

Představa, že čarodějnice měly něco společného se Satanem, je mylná. Čarodějnice vyznávaly pohanství a v něm pojem Satan nefiguruje. Jde o bytost, kterou můžete najít v křesťanství, islámu a judaismu. Existují náboženské sekty, které v minulosti uctívaly a stále ještě uctívají Satana.

  1. Porotci se po zabití údajných čarodějnic ze Salemu veřejnosti omluvili

Ve městě Salem v roce 1692 bylo odsouzeno za čarodějnictví k smrti 19 lidí, což byl jeden z mála inkvizičních procesů v USA. V Evropě bylo kvůli tomuto trendu zavražděno mnohem více lidí. Většina z nich byly ženy, ale i pár mužů byste mezi nimi našli. Inkviziční porota v Salemu své vězně krutě vyslýchala a následně nechala zabít. V okolí v té době panovala temná atmosféra. Krutá zima trvala déle než obvykle a rozšířila se epidemie neštovic. Lidé si začínali myslet, že se to děje kvůli přítomným čarodějnicím, které škodí církvi. Odsouzeni byli převážně ti, kteří měli co dočinění s bylinkami, a také ti, kteří církvi z různých důvodů překáželi. Po samotném procesu začali lidé pochybovat o tom, že se usmrcené osoby něčím provinily. Po čtyřech letech porotci uznali, že nechali zavraždit nevinné.

  1. Věštění za pomocí ptáků

Dnes lidé věští většinou pomocí karet nebo kyvadel, ale v minulých stoletích byli lidi více spjatí přírodou. Jeden dříve uznávaný způsob věštění se nazývá ornitomantie. Lidé četli budoucnost z hlasu a letu ptáků. Ti, kteří se této metodě věnovali, se nazývají augurové. Když chtěli věštit, vylezli si na kopec, poprosili své bohy o přízeň a na určitém místě na obloze sledovali, jaké jim ptáci přinesou poselství. Tento způsob věštby má kořeny už ve starověkém Řecku a Římě.