8 tipů, jak si udržet lásku na pracovišti

Lucie Bryndová

Kdyby se tak dalo předem naplánovat, do koho se zamilujete, to by pak byl ten svět mnohem jednodušší, co říkáte? Jenže život není pohádka ani romantický film a láska si fakt nevybírá. Klidně se může stát, že se zamilujete do svého učitele, souseda, spolužáka nebo třeba kolegy v práci. Každý vztah má svá úskalí. Co je ale snad nejtěžší, je udržet si vztah na pracovišti. Ten totiž kromě toho, že se vidíte se svou polovičkou v podstatě nepřetržitě, přináší celou řadu specifik. Co dělat pro to, aby vám takový vztah vydržel?

  1. Nedávejte lásku hned najevo. Je váš vztah úplně čerstvý a vy jste samou láskou tak opilí, že máte nutkání o ní povědět snad celému světu? Od toho jsou tady kamarádi a rodina. Ale s oznamováním této radostné noviny v rámci pracovního kolektivu nebuďte tak hrrr. Mohlo by se to obrátit proti vám. Jen si hezky užívejte vzájemných pohledů a trochu tajemna. Uvidíte, jak se bude váš vztah vyvíjet po nějaké době a pak jistě sami uznáte za vhodné, kdy je ta správná doba se o své štěstí podělit s ostatními.
  2. Nastavte si jasná pravidla. Aby mohl takový vztah opravdu fungovat, je potřeba si nastavit pravidla. A to hned ze začátku. Ta jsou důležitá nejen pro to, abyste si po čase nezačali lézt na nervy, ale jsou tu také pro případ, že by vám to nevyšlo. Slibte si, že v případě rozchodu nebudete do práce tahat žádné emoce, nebudete mít na sebe žádné zbytečné narážky a bránit si v rozvoji kariéry. Sice se to mnohem snadněji říká, než realizuje, ale pamatujte na to, že je to opravdu velmi důležité.
  3. Sundejte si růžové brýle. Láska je krásná, ale často také slepá. Záleží na člověku. Někdo se jí je schopen oddat natolik, že jen stěží vnímá realitu. Je samozřejmě přirozené, že hlavně ze začátku zamilované páry vrkají jako hrdličky, ale přesto pamatujte, že je důležité, abyste se snažili co možná nejvíce proniknout také do toho skutečného světa, aby se nestalo, že začnete chybovat nebo přehlížet varovné signály, že na vaší zakázce třeba není něco v pořádku.
  4. Snažte se to být pořád vy. Existuje řada případů, kdy se lidé kvůli lásce od základu změnili. To ale v práci nechcete. Pokud je s vámi váš zaměstnavatel spokojený, bude nejlepší, když na svém dosavadním přístupu k práci nebudete nic měnit. Kromě samotné práce se snažte neměnit ani své návyky. Chodili jste obvykle na oběd s ostatními kolegy společně? Tak na tom nic neměňte. Společně strávený čas i s ostatními je pro udržování dobrých vztahů zásadní.
  5. Buďte laskaví. Přesto, že k jednomu člověku cítíte větší náklonnost než k ostatním, snažte se chovat i k druhým se stejnou úctou a pokorou. Vaše osobní pocity by neměly ovlivňovat vztahy s vašimi podřízenými nebo jinými kolegy.
  6. Využijte zamilovanosti ke svému prospěchu. Láska je mocná čarodějka a stejně tak, jak často může klamat lidskou mysl v negativním slova smyslu, ji může oblbnout i v tom nejlepším. Když jste zamilovaní, myslíte často více pozitivně než obvykle, a tak se vám mohou zdát i zdánlivě neuskutečnitelné projekty či nereálné úkoly hračkou. Zamilovanost vám také může pomoci zvýšit efektivitu práce či pomoci dívat se na určité věci jinýma očima, což je výhoda hlavně v kreativních oborech.
  7. Společné rozepře nikdy neřešte v práci. Tohle si opravdu dobře zapamatujte! Jakékoli vzájemné konflikty nikdy, ale vážně nikdy neřešte v kanceláři, kuchyňce nebo kdekoli v práci. Tohle sem opravdu nepatří. Nejen, že je to jen a jen mezi vámi a do vašeho soukromí nikomu nic není, ale může se to promítnout také ve vaší práci nebo při následné vzájemné pracovní komunikaci.
  8. Neizolujte se od ostatních. Je úplně normální, že chcete se svým protějškem trávit co možná nejvíce času, a tak máte tendenci chodit společně o pauze na kávu nebo na oběd. Myslete ale na to, že je potřeba věnovat čas i ostatním.