Jaké jsou povinnosti a práva majitele psa?

mim

Za zvíře je odpovědný jeho majitel. Jaké povinnosti a práva mají majitelé psů?

Když váš pes někoho pokouše nebo někomu způsobí škodu na majetku, může to vést k trestněprávním následkům. Taky máte povinnost očkovat psa proti vzteklině. Od prvního ledna příštího roku bude navíc platit povinnost označit psa čipem. A taky musíte uklízet psí exkrementy. Když to nebudete dělat, hrozí vám pokuta, jde totiž o přestupek. Co dál? Webu iDnes.cz odpovídal na otázky týkající se chovu psa vedoucí právní poradny dTestu Lukáš Zelený.

Chov nebezpečných zvířat

Je pravda, že majitel bytu nesmí nájemníkovi zakázat v bytě chovat psa? „Právo chovat v bytě zvíře má nájemce podle § 2258 občanského zákoníku. Pokud by v nájemní smlouvě bylo ujednání, které by chov zvířat v bytě zakazovalo, bylo by neúčinné a nepřihlíželo by se k němu, protože nájemce nesmí být na svých právech krácen. Samozřejmě chov nesmí poškozovat byt a hlavním účelem užívání bytu musí zůstat trvalé bydlení nájemce a členů jeho domácnosti,“ řekl Zelený. Z toho vyplývá, že když vám majitel řekne, že drápy vašeho psa by poškodily parkety v bytě, nemůžete mu na to nic říct.

„Uvedené ustanovení občanského zákoníku ukládá nájemci povinnost nahradit pronajímateli zvýšené náklady na údržbu společných částí domu, pokud vzniknou v důsledku chovu zvířat. A zároveň vždy je jednání nájemce limitováno takzvaným sousedským právem, což znamená, že činnost konaná v bytě nesmí přes míru obtěžovat ostatní obyvatele domu a ohrožovat je. Chov jedovatých či jinak nebezpečných zvířat může pronajímatel nájemci zakázat,“ pokračoval Zelený.

Vyhození z bytu

Co dělat, když vás nájemce vyhodí kvůli tomu, že máte psa? „Nájemce má právo předložit pronajímateli námitky proti výpovědi, ve kterých uvede, že výpověď je nezákonná, protože chov zvířat není sám o sobě důvodem pro výpověď z nájmu. Dále může podat návrh k soudu, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněná. Návrh může podat do dvou měsíců od doručení výpovědi. A pokud o svém právu podat námitky a návrh k soudu nebyla ve výpovědi poučena, je výpověď neplatná. Jiná situace by ovšem byla, pokud v souvislosti s chovem psa vznikla situace, která by se mohla vyložit jako takzvané hrubé porušení povinností nájemce, což je důvod pro výpověď z nájmu s tříměsíční výpovědní dobou. V krajním případě by se mohlo jednat i o zvlášť závažné porušování povinností, jehož následkem je výpověď bez výpovědní doby. Tak by tomu bylo například při napadení obyvatele domu chovaným psem nebo při závažném poškozování zařízení bytu či bytu samotného,“ vysvětlil Zelený.

Může si družstvo odsouhlasit, že zvířecí mazlíčci nejsou v domě tolerováni? „Nemůže. Stanovy družstva nesmí odporovat zákonu, zde by se tedy jednalo o rozpor s občanským zákoníkem, který chov zvířat povoluje,“ doplnil Zelený. Bát se nemusíte ani v případě, že máte byt v osobním vlastnictví a sousedi nechtějí, abyste měli psa. „Ani společenství vlastníků nemůže rozhodovat v rozporu se zákonem, a občanský zákoník chov zvířat povoluje,“ dodal Zelený.

Nezbavujte se psa!

Pokud si majiteli řeknete, že psa nemáte, ale pak se tam s ním nastěhujete, a majitel vás bude chtít vystěhovat, je sice právo na vaší straně, ale doporučujeme vám od začátku nelhat a přiznat, že zvíře máte. Určitě najdete byt, kam se psem budete smět.

Rozhodně se pejska nezbavujte a nedávejte ho do útulku jen proto, že vás s ním někdo nechce pustit do bytu! Věřte nám, že najdete jiný byt, kde to půjde. Svého psa za žádnou cenu neopouštějte. On by vás totiž taky neopustil.