Pokusy na zvířatech: Jaká je situace v ČR?

mim

Každoročně je na celém světě k pokusům použito přibližně 115 milionů zvířat, uvádí web Pokusynazviratech.cz. Zákroky, které zvířata nedobrovolně podstupují, jim často způsobují velkou bolest, a po nich bývají zvířata většinou usmrcena. Pokusy na zvířatech bývají chápány jako nutné zlo, protože se to musí dělat, aby se třeba vyvinul důležitý lék pro lidi.

Zvířata jsou nejčastěji využívána k testování léčiv, chemických látek, hnojiv, pesticidů, barev, prostředků pro domácnost, kosmetických složek, geneticky modifikovaných organismů, přírodních látek a jejich směsí, výzkumu léčebných postupů a operací a produkci různých látek (např. v imunologii). Hodně zvířat je taky používáno při výuce na středních a vysokých školách a pro ekologické i etologické (výzkum chování zvířat) studie.

Situace v ČR

V České republice je k pokusným účelům každoročně použito několik set tisíc zvířat (375 091 zvířat v roce 2011). Skoro polovina z nich jsou kroužkovaní ptáci. Jinak jsou pro pokusy používáni především myši, potkani, králíci a ryby.

Pokusy se ale provádí i na psech, kočkách, opicích a dalších druzích zvířat. Zvláštní je, že projekty pokusů na zvířatech nejsou zveřejňovány a ze stručných statistických informací můžeme jen tušit, co se v laboratořích doopravdy děje a jaké pokusy jsou schvalovány… Je vám asi jasné, že farmacie je velký byznys, při kterém těm, kteří pokusy provádějí, nejde o zvířata, ale o peníze, bohužel.

Zákony

V EU upravuje používání pokusných zvířat směrnice 2010/63/EU, v ČR Zákon č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, uvádí web Pokusynazviratech.cz. Obě legislativy obsahují povinnost použít alternativní metodu místo pokusu na zvířeti vždy, když je schválená a k dispozici. Nicméně v praxi je toto ustanovení vykládáno různými způsoby, a jsou tak schvalovány i pokusy, k nimž existuje plnohodnotná alternativa.

Zajímavé je, že nedodržení tohoto ustanovení není v současnosti nijak postihováno. Kromě povinnosti upřednostnit alternativu před pokusem na zvířeti legislativa neobsahuje výraznější omezení pokusů na zvířatech, s výjimkou pokusů na lidoopech, testování kosmetiky a vojenské munice.

Situace pokusných zvířat tedy není vůbec dobrá. Doufáme, že vzhledem k tomu, že se politici v posledních letech čím dál tím víc zajímají o týraná zvířata, začnou se zabývat i touto problematikou. Věříme, že existují způsoby, jak léčiva vyzkoušet, aniž by u toho muselo zemřít jediné zvíře.